Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.
Ambrose Bierce

Znaleziono: 5

Plano

Poczucie kontrastu

Podwójne widzenie

Presbyopia

PRK (PhotoRefractive Keratectomy)