Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.
Ambrose Bierce

Znaleziono: 2

LASEK (ang. Laser Assisted Sub-Epithelium Keratomileusis)

LASIK (ang. Laser Assisted In-situ Keratomileusis)