Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.
Ambrose Bierce

Znaleziono: 5

Fakijna soczewka

Fakoemulsyfikacja zaćmy

Femtosekundowy laser

Femto-LASIK

Fotoablacja