Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.
Ambrose Bierce

Znaleziono: 5

Ablacja/ Fotoablacja

Abrazja rogówki

Add-on

Akomodacja

Astygmatyzm/ niezborność