Blended vision

Powrót

Blended vision
leczenie starczowzroczności laserem excimerowym polegające na skorygowaniu oka dominującego do dali i oka niedominującego do bliży. Mózg łączy oba obrazy i pozwala pacjentowi wyraźnie widzieć dal i bliż bez wysiłku, zapewniając przy tym w większości przypadków także widzenie stereoskopowe.

Kategoria: Slownik