Decentracja

Powrót

Decentracja
potencjalne powikłanie laserowej korekcji wady wzroku. Prawidłowo środek fotoablacji powinien pokrywać się z osią widzenia aby uzyskać wyraźne widzenie. Decentracja może spowodować takie problemy jak olśnienie (ang. glare), czy nawet jednooczne dwojenie.

Kategoria: Slownik