femto-LASIK

Powrót

Metodą FemtoLASIK korygujemy większe wady:

FemtoLASIK (Femtosecond laser – assisted LASer In situ Keratomileusis) jest obecnie jedną z najchętniej wybieranych przez pacjentów metod korekcji wady wzroku posiadając niewątpliwe korzyści nad innymi procedurami, włączając w to względny brak bólu pooperacyjnego i fakt osiągnięcia dobrej ostrości widzenia w ciągu kilku godzin po zabiegu. FemtoLASIK może być stosowany w korekcji zarówno w dużych jak i niewielkich wad wzroku. Jest udoskonaloną metodą LASIK, w której zamiast noża mikrokeratomu do przygotowania płatka w rogówce, wykorzystuje się laser femtosekundowy. Jego zastosowanie podwyższa znacząco bezpieczeństwo i przewidywalność zabiegu. Operator ma możliwość dostosowania płatka do indywidualnych potrzeb i budowy oka pacjenta, zarówno w kontekście grubości, średnicy płatka czy umiejscowienia jego zawiasu. Laser pozwala na wykonanie płatka już na głębokości 70 mikrometrów, choć najczęściej wykonuje się płatki o grubości 90-100 mikrometrów dla łatwiejszej manipulacji i większego bezpieczeństwa. Zabieg FemtoLASIK trwa zaledwie kilkanaście minut, co pozwala zredukować do minimum dyskomfort związany z przebyciem zabiegu. Metoda ta nie wymaga założenia soczewki opatrunkowej po zabiegu. Przewagą nad innymi metodami w procesie leczenia po zabiegu jest szybsze gojenie, mniejsze ryzyko zapaleń, a także w porównaniu do metody LASIK bardziej stabilny płatek, co wiąże się z zachowaniem lepszej biomechaniki rogówki. 

Kategoria: Zabiegi