Stożek rogówki

Powrót

Stożek rogówki niezapalne schorzenie o charakterze zwyrodnieniowym, uwarunkowane genetycznie i charakteryzujące się zmianami struktury rogówki prowadzącymi do stopniowego jej wypiętrzania i narastania astygmatyzmu nieregularnego; obecnie leczone metodą CXL, implantacją pierścieni śródrogówkowych (Intacs) lub doborem twardych soczewek kontaktowych; w skrajnych przypadkach może wymagać wykonania przeszczepu rogówki.

Kategoria: Slownik