Zaćma (łac. cataracta)

Powrót

Zaćma (łac. cataracta)
stan, w którym dochodzi do stopniowego zmętnia soczewki oka; może być wrodzona, pojawić się samoistnie z wiekiem, być efektem urazów, pracy w niekorzystnych warunkach lub stosowania pewnych leków.

Kategoria: Slownik