Regresja

Powrót

Regresja
proces cofania się wyniku korekcji wady wzroku w procesie gojenia rogówki po zabiegu, zwykle zdarza się do 12 miesięcy po wykonanej procedurze.

Kategoria: Slownik