Mikrokeratom

Powrót

Mikrokeratom
Urządzenie wykorzystywane w chirurgii refrakcyjnej celem wytworzenia płatka rogówki podczas zabiegu LASIK. Zawiera pierścień wytwarzający podciśnienie i spłaszczające rogówkę oraz ostrze tnące oscylujące z dużą prędkością.

Kategoria: Slownik