Laserowa korekcja wad wzroku

Powrót

Zabiegi laserowej korekcji wady niezależnie od typu polegają na zmianie krzywizny rogówki. w przypadku krótkowzroczności laser modeluje centralną część rogówki, w przypadku nadwzroczności jej część obwodową. Najczęściej na świecie wykonywano procedurą korekcji wady wzroku jest LASIK. W tej metodzie chirurg wykonuje cięcie w istocie właściwej rogówki tworząc płatek z pozostawieniem tzw. miejsca zawiasowego ułatwiającego późniejszą repozycje płatka po zabiegu. W przypadku, gdy grubość płatka nie przekracza 90um mówimy o tzw. SBK-LASIK, co pozwala na wykonywanie tego typu zabiegów w oczach z cieńszymi rogówkami. Obecnie najbardziej zaawansowaną metodą korekcji wady wzroku jest femto-LASIK, w którym operator używa jednego lasera do wytworzenia klapki rogówki i drugiego do korekcji wady.

Kategoria: Zabiegi