Add-on

Powrót

Add-on
Procedura chirurgiczna polegająca na wszczepieniu kolejnej soczewki wewnątrzgałkowej przed uprzednio już wszczepioną celem korekcji resztkowej wady wzroku

Kategoria: Slownik