Akomodacja

Powrót

Akomodacja
Zdolność ludzkiego oka do wyraźnego widzenia przedmiotów w różnych odległościach poprzez zmianę krzywizny soczewki oka

Kategoria: Slownik