Siatkówka

Powrót

Siatkówka
cienka błona pokrywająca wewnętrzną ścianę gałki ocznej zbudowana m.in. z fotoczułych receptorów (fotoreceptorów): czopków i pręcików odpowiedzialnych za zamianę obrazu na bodźce elektryczne przekazywane dalej do mózgu

Kategoria: Slownik