Plano

Powrót

Plano
brak wady wzroku lub soczewka okularowa bez mocy łamiącej

Kategoria: Slownik