SBK-LASIK

Powrót

LASIK (LASer In-situ Keratomileusis) jest metodą korekcji wady wzroku, w której używa się urządzenia zwanego mikrokeratomem, które jest rodzajem automatycznego noża oscylującego kilka-kilkanaście tys. razy w ciągu sekundy i w sposób precyzyjny wycinającego płatek rogówki o zadanej grubości. Najcieńszy płatek możliwy do wykonania nożem mikrokeratomu (w metodzie SBK-LASIK) wynosi ok. 90 mikrometrów, gdzie granica błędu dla mikrokeratomów wynosi +/- 15 mikrometrów. Zabieg cięcia płatka trwa kilka sekund, pozostawione miejsce zawiasowe umożliwia dokładne ułożenie płatka w loży rogówki po zakończonej korekcji wady wzroku. Zaletą metody jest minimalny dyskomfort po zabiegu i szybsza stabilizacja widzenia w porównaniu do metod związanych z usunięciem nabłonka. 

Kategoria: Zabiegi