Starczowzroczność (presbyopia)

Powrót

Starczowzroczność (presbyopia)
stan wynikający z naturalnego starzenia się organizmu, w którym zdolność akomodacji stopniowo zanika utrudniając obserwację przedmiotów znajdujących się blisko. Korygowana jest poprzez dobór okularów do bliży, dwuogniskowych lub progresywnych. Laserowa korekcja wady wzroku nie leczy starczowzroczności, natomiast efektywne w jej leczeniu może być wszczepienie soczewki wieloogniskowej

Kategoria: Slownik