Ablacja/ Fotoablacja

Powrót

Ablacja/ Fotoablacja
Usuwanie materiału organicznego przez laser excimerowy w trakcie zabiegu korekcji wady wzroku

Kategoria: Slownik