Wrastanie nabłonka

Powrót

Wrastanie nabłonka
potencjalne powikłanie zabiegu LASIK, w którym nabłonek rogówki wnika pod płatek i zaczyna się dzielić na styku płatka i istoty właściwej, może wymagać podniesienia płatka i czyszczenia powierzchni rogówki

Kategoria: Slownik