Operacja zaćmy, zaćmy powikłanej

Przy obecnym stanie wiedzy medycznej leczeniem z wyboru jest operacja polegająca na usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej przez soczewkę sztuczną, co zalicza się do największych osiągnięć współczesnej okulistyki.

Obecnie chirurgia zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, dzięki nowoczesnym metodom operacji przez małe cięcie mogące wynosić zaledwie 1.8 mm (tzw. micro-incision cataract surgery) i precyzyjnego obliczania mocy wszczepu, daje szansę pacjentowi nie tylko na usunięcie zmętniałej soczewki, ale także na leczenie przedoperacyjnej wady wzroku nabierając przez to coraz większego znaczenia jako procedura refrakcyjna. Dokładność doboru sferycznej wartości sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych (IOL) stała się bardzo wysoka po wprowadzeniu bezdotykowych urządzeń do pomiaru długości gałki ocznej w systemie koherentnej interferometrii optycznej. Stąd w mojej praktyce obserwuję rosnącą popularność procedury refrakcyjnej wymiany soczewki zwłaszcza w przypadku wad wzroku nie kwalifikujących się do laserowej korekcji wady wzroku.

Typowe soczewki wewnątrzgałkowe są jednoogniskowe, co oznacza, że możemy w nich widzieć wyraźnie zwykle jedynie do dali, natomiast przy patrzeniu na bliskie przedmioty bedą potrzebne dodatkowe okulary. Obecnie na rynku okulistycznym dostępne są również tzw. wszczepy wieloogniskowe, które eliminują ten problem uniezależniając pacjenta po operacji od okularów.

Musimy pamiętać, że te tzw. soczewki premium obecnie nie są, ze względu na wysoką cenę, oferowane pacjentom w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kategoria: Zabiegi