Ablacja/ Fotoablacja

Ablacja/ Fotoablacja
Usuwanie materiaƂu organicznego przez laser excimerowy w trakcie zabiegu korekcji wady wzroku

Kategoria: Slownik