Tytuł:

Efekty implantacji soczewek dedykowanych do rowka rzęskowego u pacjentów z rzekomosoczewkowością i współistniejącym astygmatyzmem.

Ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na Wydziale Lekarskim (2001). W latach 2002-2015 pracowałem jako asystent Kliniki Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szczególny obszar moich zainteresowań i działalności klinicznej to kompleksowe i nowoczesne leczenie wad wzroku.

Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu prac i doniesień naukowych, głównie z zakresu chirurgii okulistycznej i soczewek wieloogniskowych. W 2015 obroniłem pracę doktorską dotyczącą efektów implantacji soczewek dedykowanych do rowka rzęskowego u pacjentów z rzekomosoczewkowością i współistniejącym astygmatyzmem. Byłem uczestnikiem wielu sympozjów i konferencji krajowych oraz zagranicznych, należę do Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy ( ESCRS – European Society of Cataract and Refractive Surgery) oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO).

Jestem okulistą, specjalistą w zakresie chirurgii refrakcyjnej i zaćmy, chorób rogówki oraz jaskry. Przeprowadzam operacje usunięcia zaćmy oraz laserowej korekcji wad wzroku, zajmuję się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego odcinka oka. Od 2014 roku pracuje w Prywatnym Szpitalu Weiss Klinik w Chorzowie wykonując zabiegi laserowej korekcji wad refrakcji i operacje zaćmy, w tym z implantacją soczewek wieloogniskowych (korekcja starczowzroczności) i torycznych (korekcja współistniejącego astygmatyzmu).