Rodzaje wad wzroku

Krótkowzroczność jest wadą refrakcji, która zwykle związana jest ze zbyt dużą długością gałki ocznej wskutek czego obraz pada przed siatkówką co powoduje niewyraźne widzenie przedmiotów odległych, natomiast zwykle dobre przedmiotów bliskich. Zwykle laserem można skorygować wadę do -10.0D.

Nadwzroczność wiąże się ze zbyt krótką gałką oczną wskutek czego, aby oko mogło widzieć padający obraz wyraźnie musi ciągle akomodować, czyli napinać mięsień odpowiedzialny za widzenie przedmiotów bliskich. Przy umiarkowanej nadwzroczności w młodości widzimy zwykle wyraźnie do dali i bliży, przy dużej obraz z daleka i bliska jest niewyraźny. Obecnie kryteria wielkości korygowanej nadwzroczności uległy zaostrzeniu, uważa się, iż można bezpiecznie skorygować do +3 – +4 Dioptrii.

Astygmatyzm zwany również niezbornością definiowany jest jako stan braku symetrii obrotowej gałki ocznej i zarazem jest najczęściej występującą wadą refrakcji. Jej powodem jest przede wszystkim niesymetryczna rogówka oka, czyli taka, której promień krzywizny w dwóch prostopadłych płaszczyznach ma wartość różniącą się o więcej niż 0,5 D. Promienie świetlne padające na niezborną rogówkę są załamywane w różnym stopniu i ogniskowane w różnych punktach, dlatego obraz powstający na siatkówce przy współistniejącym astygmatyzmie jest nieostry i zniekształcony
Słowo „astygmatyzm” pochodzi z łaciny i składa się z przedrostka „a” (brak) i „stigma” (punkt), czyli oznacza brak punktu. W zależności od typu astygmatyzmu można skorygować zabiegiem do 4-6 dioptrii cylindrycznych.