Podstawowe informacje na temat zaćmy

Uważa się, iż zaćma jest najczęstszą przyczyną odwracalnej ślepoty na świecie. Operacja zaćmy jest wykonywana wówczas, gdy nasza naturalna soczewka mętnieje. Prowadzi to do stopniowego pogorszenia ostrości wzroku, pogorszenia kontrastu, a czasem wręcz jednoocznego dwojenia obrazu.